Trang chủ Nếu hết khóa mà em chưa hoàn thiện bài đủ số bài Writing thì sao?
Contact Me on Zalo
HOTLINE: 0974682841
WRITING TASK 2

Hướng dẫn: Các bạn chọn câu mà mình sẽ viết cho các ý trong đề bài dưới đây nhé. Lưu ý, bạn không cần chọn câu tốt nhất trong số các đáp án, mà hãy chọn câu gần với câu bạn sẽ viết nhất để IELTS Xuân Phi có thể đánh giá khả năng hiện tại của bạn.

Đề bài: Spoken communication is more powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?
1. Câu Paraphrase đề bài:


2. Luận điểm về lợi ích của việc giao tiếp bằng lời nói:


3. Tóm tắt luận điểm về lợi ích của việc giao tiếp bằng lời nói trong đoạn Conclusion:

Ok